Email hosting

Các gói email hosting

MAIL05

45.000đ/ tháng

 • Dung lượng: 5GB
 • Unlimited Domains
 • Unlimited Email Accounts

MAIL10

65.000đ/ tháng

 • Dung lượng: 10GB
 • Unlimited Domains
 • Unlimited Email Accounts

MAIL20

130.000đ/ tháng

 • Dung lượng: 20GB
 • Unlimited Domains
 • Unlimited Email Accounts

MAIL40

260.000đ/ tháng

 • Dung lượng: 40GB
 • Unlimited Domains
 • Unlimited Email Accounts